Gia công CNC sợi carbon

  • Carbon fiber CNC machining parts

    Các bộ phận gia công CNC bằng sợi carbon

    Chúng tôi cung cấp dịch vụ cắt ống carbon, tấm carbon bằng bộ định tuyến CNC của chúng tôi.Chúng tôi có kinh nghiệm phong phú trong thiết kế đồ họa 2D và 3D và đã xử lý đồ họa vector trong nhiều năm và kỹ năng này có thể được sử dụng để tạo ra các thiết kế của các phần tử sau đó có thể được cắt trên bộ định tuyến CNC của chúng tôi.

    Chúng tôi cung cấp dịch vụ cắt các bộ phận từ tấm sợi carbon bằng bộ định tuyến CNC của riêng mình.Vui lòng cung cấp bản vẽ của bạn, chúng tôi có thể hoàn thành nó như thiết kế của bạn.

  • Carbon fiber CNC machining parts

    Các bộ phận gia công CNC bằng sợi carbon